Manažment stavieb

 • Získanie pozemkov pre investora
  • jednania ohľadom majetkových práv s majiteľmi pozemkov
 • Zabezpečenie geologického prieskumu záujmového územia
  • posúdenie vhodnosti záujmového územia
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, realizačnej a skutočného vyhotovenia
  • zabezpečujeme komplexné projekčné riešenia a služby v oblasti projektovania stavieb
 • Inžiniering stavby (vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia
  • zastupovanie investora pri jednaniach so štátnou správou, správcami inžinierskych sieti a ostatnými účastníkmi výstavby
 • Rozpočtovanie stavby, výrobná kalkulácia
  • ponúkame klientom rozpočtovanie a kalkulácie stavebných prác, vypracovávame kompletné stavebné rozpočty , prepočty, výkazy výmer, kalkulácie a prípravu cien stavebných prác pozemných stavieb
 • Transparentné tendre a elektronické tendre
  • pre klienta realizujeme transparentné tendre aj formou elektronických tendrov
 • Zabezpečenie zmlúv s dodávateľmi a právne poradenstvo pre investora
  • právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv
 • Tvorba plánov organizácie výstavby
 • Tvorba technologických postupov a kontrolno-skúšobných plánov
 • Tvorba a implementácia časových, finančných a výrobných harmonogramov