O nás

O GREY s.r.o.

Komplexné riešenia stavieb

Manažment stavieb

Vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, realizačnej a skutočného vyhotovenia

Viac

Realizácia stavieb manažment

Ako generálny dodávateľ zabezpečujeme komplexné riešenia a optimalizácie čím vieme investorovi ušetriť prostriedky

Viac

Environment

Vedenie agendy životného prostredia (evidenčné listy odpadov, ohlásenia o vzniku odpadov, sprievodné listy o preprave odpadov, ročné údaje o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a emisiách, výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia – NEIS, ...)

Viac

O nás

Sme mladou spoločnosťou v oblasti stavebníctva a environmentu. Hlavným zameraním spoločnosti je komplexné riadenie výstavby, výstavba ciest, mostov, pozemných stavieb, inžinierských stavieb, inžinierska a projekčná činnosť.

Neoddeliteľnou zložkov spoločnosti je environment. Kde zabezpečujeme pre svojich klientov kompletnú legislatívu v oblasti odpadov, ovzdušia, ochrany prírody a vôd.

Naši Partneri